Chi bộ Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực:

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo xây dựng chi bộ vững mạnh

10:55 | 13/03/2020

|
Mặc dù mới được thành lập cuối năm 2018 với nhiều khó khăn do thay đổi cơ cấu nhân sự, nhưng Chi bộ Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đoàn kết, xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách sáng tạo, năng động, trong đó chú trọng vào công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực góp phần phát triển bền vững PVN.
phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manhĐại hội Chi bộ Ban Thương mại Dịch vụ nhiệm kỳ 2020-2022
phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manhChi bộ Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022
phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manhChi bộ Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí: Quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ

Sáng ngày 10/3/2020, Chi bộ Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực (TC&QTNNL) đã tổ chức Đại hội Chi bộ với sự tham  dự của đồng chí Bùi Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban TC&QTNNL; đồng chí Bùi Quốc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng tập thể đảng viên chi bộ.

Trong lúc cả nước đang căng mình chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là Hà Nội với diễn biến phức tạp trong mấy ngày qua, Đại hội Chi bộ Ban TC&QTNNL đã diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ quy trình và đặc biệt để phòng chống dịch lây lan, các thành viên tham dự Đại hội đã đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cho những người xung quanh. Đây sẽ là một Đại hội đáng nhớ đối với Chi bộ Ban TC&QTNNL.

phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manh
Lễ Chào cờ tại Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Anh, Phó bí thư Chi bộ đã đánh giá kết quả thời gian qua mà Chi bộ Ban TC&QTNNL đã đạt được, trong đó đặc biệt là tham mưu công tác quản trị nhân lực từ khâu tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật cho người lao động đến giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ sau khi nghỉ hưu… Đây cũng chính là nhiệm vụ của chi bộ và Ban TC&QTNNL mà PVN giao phó.

Với 31 đảng viên được tiếp nhận từ cơ quan Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn và Chi bộ Ban Tổ chức nhân sự, Ban Đào tạo và Phát triển nhân lực, Chi bộ Thi đua Khen thưởng (thuộc Đảng bộ Văn phòng), giai đoạn 2018-2019, (từ 06/11/2018 và năm 2019), Chi ủy Chi bộ Ban TC&QTNNL đã phối hợp cùng lãnh đạo Ban thống nhất và phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ trong Ban theo từng mảng công việc gắn với chức năng nhiệm vụ của Ban để giúp cho việc tổ chức thực hiện được rõ ràng, không bị chồng chéo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên. Sau hơn 1 năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Ban TC&QTNNL đã tích cực rà soát, xem xét, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ đang có hiệu lực, hủy bỏ hoặc dừng lưu hành các văn bản lỗi thời hoặc không cần thiết.

Đã có 08 quy chế liên quan đến công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, lao động tiền lương, đào tạo, quản lý hồ sơ, nội quy lao động củaPVN… được hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung và được Hội đồng Thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc phê duyệt, ban hành. Có 3 quy chế, quy định, chính sách đang được sửa đổi, bổ sung hoặc đã trình HĐTV để ban hành trong năm 2020, trong đó đáng lưu ý là: Quy chế trả lương, trả thưởng, và phân phối phúc lợi bộ máy điều hành Công ty mẹ; quy chế đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tại các ban, văn phòng… thuộc PVN; quy chế tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tại Nga và chính sách nhân viên làm việc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài…

phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manh
Đồng chí Trịnh Tuấn Anh đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội 

Đối với công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, trongnăm 2019, Chi bộ và Ban TC&QTNNL đã thực hiện chức năng tham mưu để Tập đoàn giới thiệu và chấp thuận bổ nhiệm 50 cán bộ, giới thiệu và chấp thuận bổ nhiệm lại 10 cán bộ; điều động luân chuyển 47 lượt cán bộ, trong đó từ PVN về đơn vị 11 cán bộ, từ đơn vị về PVN 3 cán bộ và từ đơn vị sang đơn vị 33 cán bộ…

Xác định rõ việc thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập là một nhiệm vụ quan trọng, nên Chi bộ đã cùng với Lãnh đạo Ban TC&QTNNL chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trong toàn Tập đoàn có số bản kê khai công khai theo hình thức niêm yết: 2334/2958, đạt 78,90% so với số bản đã công khai; Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 624/2958, đạt 21,10% so với số bản đã công khai. 

Đối với việc triển khai thực Công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019,thực hiện Công văn số 2010/UBQLV-TCCB ngày 06/12/2019 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn đã có công văn số 1938/DKVN-QTNL ngày 13/12/2019 về việc tạm dừng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, Tập đoàn sẽ có văn bản hướng dẫn đơn vị và người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập diện PVN quản lý triển khai, thực hiện sau khi Nghị định mới được ban hành, có hiệu lực pháp luật và hướng dẫn của các Cơ quan liên quan.

phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manh
Đồng chí Bùi Thị Nguyệt phát biểu ý kiến đóng góp cho Báo cáo Chính trị

Đối với công tác lao động tiền lương, xác định rõ đây là yếu tố thiết thực gắn với đời sống dân sinh của mỗi cán bộ nhân viên nên Chi bộ và Ban TC&QTNNL đã hoàn thành quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2018 của các đơn vị thành viên, đã tổng hợp đề xuất xếp, nâng lương cơ bản, lương chức danh hằng năm của cán bộ nhân viên Cơ quan Tập đoàn để trình Hội đồng lương xem xét, phê duyệt song song với việc tìm kiếm, đề xuất các giải pháp hỗ trợ quỹ lương cho người đại diện Tập đoàn tại PVC, DQS và PV Tex .v.v…

Đào tạo và phát triển nhân lực là một công tác luôn được PVN chú trọng bởi đây là một trong những hoạt động góp phần quyết định tới sự phát triển bền vững Tập đoàn, hiểu rõ vai trò đó đồng thời cũng là một nhiệm vụ chính mà PVN đã giao phó , Chi bộ và tập thể Ban TC&QTNNL cũng đã tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2018 -2019. Trong đó tập trung đào tạo các chương trình đào tạo chuyên sâu cho 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo cấp cao và quản lý cấp trung; tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ nguồn; các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Về công tác khen thưởng, Chi bộ Ban TC&QTNNL cũng đã hoàn thành xin ý kiến Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn và trình Tổng giám đốc ban hành nhiều Quyết định khen tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018, 2019; giải quyết kịp thời khen thưởng đột xuất và chuyên đề để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân người lao động có thành tích xuất sắc trong các phong tràothi đua lao động sản xuất của PVN…

phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manh
Đồng chí Bùi Quốc Sơn đóng góp ý kiến  cho Báo cáo Chính trị tại Đại hội 

Để tiếp tục xây dựng Chi bộ vững mạnh, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban TC&QTNNL xác định rõ trước hết phải trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác cán bộ, công tác tổ chức nhân sự, công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách, công tác đào tạo và phát triển nhân lực, công tác thi đua - khen thưởng - kỷ luật trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban TC&QTNNL tiếp tục gắn chặt với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn, góp phần đưa ra các giải pháp hữu hiệu giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục tiếp thu hoàn thiện các ý kiến góp ý, rà soát để xây dựng và ban hành các quy chế, quy định theo chức năng nhiệm vụ; Chi bộ Ban TC&QTNNL cũng sẽ thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng về chất lượng nhân lực ở các lĩnh vực chính, đạt trình độ tương đương với nguồn nhân lực của các công ty dầu khí trong khu vực thông qua việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo chuyên môn dựa trên năng lực.

Tiếp tục chú trọng tới đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển chuyên gia cho các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn. Tiếp tục kiện toàn và tái cơ cấu các cơ sở đào tạo của Tập đoàn nhằm phát huy tối đa nguồn lực của các cơ sở đào tạo và hướng tới việc từng bước tự chủ tài chính.

phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manh
Với tư cách tân Bí thư Chi bộ Ban TC&QTNNL, đồng chí Trịnh Dũng thay mặt tập thể Chi bộ quyết tâm xây dựng Chi bộ vững mạnh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban TC&QTNNL góp ý, trong nhiệm kỳ mới 2020-2022, trước mắt, Chi bộ sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do mới thành lập sau khi tái cơ cấu, công việc lại rất nhiều mảng, đa dạng nên cần sự nỗ lực của tập thể đảng viên, cán bộ nhân viên Ban TC&QTNNL. Nhưng với tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình, nỗ lực trong công việc của từng thành viên đã được xây dựng, vun đắp trong thời gian vừa qua, đồng chí Bùi Thị Nguyệt tin rằng Chi bộ sẽ vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyệt chia sẻ: “Kể từ ngày được thành lập đến nay, tinh thần đoàn kết, sựchia sẻ như những người thân trong gia đình, sự nhiệt tình trong công việc có thể nói là thế mạnh của Chi bộ Ban TC&QTNNL. Điều này đã làm cho môi trường làm việc ở đây trở nên hết sức thuận lợi và gắn kết mọi người với nhau. Với thế mạnh này, tôi tin rằng dù công việc thách thức như thế nào, dù tính cách của mỗi người có thể khác nhau nhưng tập thể Chi bộ Ban TC&QTNNL sẽ vượt qua, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

phat huy tinh than doan ket sang tao xay dung chi bo vung manh
Đồng chí Bùi Thị Nguyệt và đồng chí Bùi Quốc Sơn tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban TC&QTNNL nhiệm kỳ mới

Đóng góp ý kiến tại Đại hội, đồng chí Bùi Quốc Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó trưởng Ban TC&QTNNL đã có ý kiến thêm, giai đoạn tới với thực tế tình hình khó khăn đang diễn ra do giá dầu thế giới biến động, PVN sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn và phải tìm ra giải pháp đối phó, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, quản trị nhân lực. Bởi vậy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Chi bộ và Tập thể cán bộ, đảng viên Ban TC&QTNNL cần phải chú trọng, chung sức chung tay cùng với Tập đoàn vượt khó.

Tiếp tục nhận được sự uy tín của tập thể Chi bộ, đồng chí Trịnh Dũng, Phó trưởng Ban TC&QTNNL tiếp tục được bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Trịnh Tuấn Anh, Phó trưởng Ban là Phó Bí thư và các đồng chí Võ Quang Lâm, Vũ Tuyết Thanh Hà, Hồ Ly Giang là Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tú Anh